bismi

Switch to English Edition

01 Jun 2016

ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ” މައިންބަފައިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 12 މެއި 2016 ގައި ހިންގުން

ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލާއި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓު ގުޅިގެން ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއެއް 12 މެއި 2016ގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.މިޕްރޮގްރާމްގައި 60 ބެލެނިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގެ ބައެއް ހުނަރު ބެލެނިވެރިންނަށް ކިޔާދެވިފައިވެއެވެ.

1936159_1720082848205743_1753895958704966919_n13102613_1720082891539072_652872080878625592_n 13102777_1720082801539081_2646823626748454470_n


ލިޔުންތައް