bismi

Switch to English Edition

01 Jun 2016

އދ. މާމިގިލި ސްކޫލުގެ މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށްހިންގި ” ރެސްޓޮރޭޓިވް ޖަސްޓިސް ޕްރެކްޓިސަސްއިން ސްކޫލް ނިންމާލާފި

އދ. މާމިގިލި ސްކޫލާއި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓު ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ 28ން 29ށް ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިގޮތުން 27 މެއި 2016ވަނަ ހުކުރު ދުވަހު މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “ސްކޫލުތަކުގައި ރުޖޫޢީ އިންސާފު ބޭނުންކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން” ސެޝާންއެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

13312784_1726389687575059_186381265490295136_n

މިސެޝަންގައި މިސްކޫލުގެ 21 މުދައްރިސުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޕްރީސްކޫލާއި، ޕްރައިމަރީ އަދި ސެކަންޑަރީގެ ގިނަ މުދައްރިސުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

13315465_1726389974241697_2338530315948620441_n

13254254_1726390084241686_490350351368204224_n

13312791_1726389910908370_3918891295785082152_n

13321615_1726389694241725_1569510984683514607_n


ލިޔުންތައް